Posts tagged ‘oracle linux’

Oracle Linux破解root密码

一台安装Oracle Linux的机器root密码忘记,只能进行破解,重启服务器,按键盘的e键,进入如下图界面,再选择第二个内核选项,按回车

oraclelinuxroot1

在进入的界面,输入“single”,如下图,按回车

oraclelinuxroot3

回到引导界面,再按b进入系统

oraclelinuxroot4

进入系统后,直接输入passwd root,然后输入两遍新密码即可,如下图所示。

oraclelinuxroot5

接着输入init 6,重启系统

oraclelinuxroot6

使用新的root密码登陆系统即可。

oraclelinuxroot7

oraclelinuxroot8

Linux操作系统各版本ISO镜像下载(包括oracle linux\redhat\centos\ubuntu\debian等)

1、Oracle Linux(下载地址

清单:
(1)Oracle Linux Release 7 for x86_64 (64 Bit)

2、debian(下载地址

清单:
(1)debian-7.8.0-i386-DVD-1.iso
(2)debian-7.8.0-i386-DVD-2.iso
(3)debian-7.8.0-i386-DVD-3.iso
(4)debian-7.8.0-amd64-DVD-1.iso
(5)debian-7.8.0-amd64-DVD-2.iso
(6)debian-7.8.0-amd64-DVD-3.iso

3、openSUSE(下载地址

清单:
(1)openSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso

4、slockware(下载地址

清单:
(1)slackware-14.0-install-dvd.iso
(2)slackware-14.1-install-dvd.iso

5、CentOS(下载地址

清单:
(1)CentOS-5.11-i386-bin-DVD-1of2.iso
(2)CentOS-5.11-i386-bin-DVD-2of2.iso
(3)CentOS-5.11-x86_64-bin-DVD-1of2.iso
(4)CentOS-5.11-x86_64-bin-DVD-2of2.iso
(5)CentOS-6.4-x86_64-bin-DVD1.iso
(6)CentOS-6.4-x86_64-bin-DVD2.iso
(7)CentOS-6.6-i386-bin-DVD1.iso
(8)CentOS-6.6-i386-bin-DVD2.iso
(9)CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso
(10)CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD2.iso
(11)CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso

6、Fedora(下载地址

清单:
(1)Fedora-19-i386-DVD.iso
(2)Fedora-19-x86_64-DVD.iso
(3)Fedora-20-x86_64-DVD.iso

7、RedHat(下载地址

清单:
(1)rhel-server-5.1-i386-dvd.iso
(2)rhel-server-5.1-x86_64-dvd.iso
(3)rhel-server-5.2-i386-dvd.iso
(4)rhel-server-5.2-x86_64-dvd.iso
(5)rhel-server-5.3-i386-dvd.iso
(6)rhel-server-5.3-x86_64-dvd.iso
(7)rhel-server-5.4-i386-dvd.iso
(8)rhel-server-5.4-x86_64-dvd.iso
(9)rhel-server-5.5-i386-dvd.iso
(10)rhel-server-5.5-x86_64-dvd.iso
(11)rhel-server-5.6-i386-dvd.iso
(12)rhel-server-5.6-x86_64-dvd.iso
(13)rhel-server-5.7-i386-dvd.iso
(14)rhel-server-5.7-x86_64-dvd.iso
(15)rhel-server-5.8-i386-dvd.iso
(16)rhel-server-5.8-x86_64-dvd.iso
(17)rhel-server-5.9-i386-dvd.iso
(18)rhel-server-5.9-x86_64-dvd.iso
(19)rhel-server-5.10-i386-dvd.iso
(20)rhel-server-5.10-x86_64-dvd.iso
(21)rhel-server-5.11-i386-dvd.iso
(22)rhel-server-5.11-x86_64-dvd.iso
(23)rhel-server-6.0-i386-dvd.iso
(24)rhel-server-6.0-x86_64-dvd.iso
(25)rhel-server-6.1-i386-dvd.iso
(26)rhel-server-6.1-x86_64-dvd.iso
(27)rhel-server-6.2-i386-dvd.iso
(28)rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso
(29)rhel-server-6.3-i386-dvd.iso
(30)rhel-server-6.3-x86_64-dvd.iso
(31)rhel-server-6.4-i386-dvd.iso
(32)rhel-server-6.4-x86_64-dvd.iso
(33)rhel-server-6.5-i386-dvd.iso
(34)rhel-server-6.5-x86_64-dvd.iso
(35)rhel-server-6.6-i386-dvd.iso
(36)rhel-server-6.6-x86_64-dvd.iso
(37)rhel-server-7.0-x86_64-dvd.iso

8、ubuntu(下载地址

清单:
(1)ubuntu-11.04-desktop-i386.iso
(2)ubuntu-12.04.4-server-i386.iso
(3)ubuntu-12.04.4-server-amd64.iso
(4)ubuntu-14.04.1-server-amd64.iso
(5)ubuntu-14.04.1-desktop-amd64.iso